Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 1 – Các Văn Bản Pháp Lý Trong Hồ Sơ Dự Thầu

| 0 comments

Trong bài học số 1 về hố sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Sự phân cấp các văn bản pháp lý, những văn bản pháp lý đó do ai ban hành
  • Các đọc các văn bản pháp lý
  • Cách quản lý các văn bản pháp lý trong hồ sơ thầu
  • Các văn bản pháp lý quan trong trong hồ sơ thầu là gì
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 1 theo video dưới đây

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.