Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 6 -Kinh Nghiệm Làm Hồ Sơ Dự Thầu

| 0 comments

Trong bài học số 6 về hồ sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Các lưu ý khi làm giá dự thầu?
  • Cần làm gì khi có đối thủ cạnh tranh, cách phân tích đối thủ khi đấu thầu ra sao?
  • Thư giảm giá trong đấu thầu là gì?
  • Tại sao phải khảo sát hiện trạng hiện trường trước khi lập hồ sơ dự thầu?
  • Tại sao phải kiểm tra tổng thể trước khi nộp hồ sơ đấu thầu?
  • Quy định khi nộp hồ sơ mời thầu cần phải in ấn, chuẩn bị những tài liệu gì?
  • Quy trình của buổi tổ chức đấu thầu gồm các bước gì?
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 6 theo video dưới đây

Leave a Reply

Required fields are marked *.