Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 5 -Kinh Nghiệm Làm Hồ Sơ Dự Thầu

| 0 comments

Trong bài học số 5 về hồ sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Công tác chuẩn bị khi làm hồ sơ mời thầu?
  • Điều kiện tiên quyết khi làm hồ sơ mời thầu là gì?
  • Thực hiện lập hồ sơ dự thầu cần những gì?
  • Tại sao phải khảo sát hiện trạng hiện trường trước khi lập hồ sơ dự thầu?
  • Tại sao lại phải kiểm tra lại hồ sơ thiết kế, kiểm tra tiên lượng mời thầu trong hồ sơ mời thầu?
  • Hồ sơ pháp lý cần lưu ý những gì?
  • Tại sao lại tư duy biện pháp tổ chức thi công chứ không phải biện pháp thi công?
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 5 theo video dưới đây

Leave a Reply

Required fields are marked *.