Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 4 -Kinh Nghiệm Làm Hồ Sơ Dự Thầu

| 0 comments

Trong bài học số 4 về hồ sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Chỉ định thầu là gì
  • Chỉ định thầu rút gọn và chỉ định thầu thông thường là gì?
  • Đấu thầu rộng rãi ra sao?
  • Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất?
  • Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu?
  • Mua hồ sơ dự thầu tại đâu?
  • Kết cấu của 1 bộ hồ sơ mời thầu làm theo quy định nào?
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 4 theo video dưới đây

Leave a Reply

Required fields are marked *.