Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 3 – Kinh nghiệm làm hồ sơ dự thầu

| 0 comments

Trong bài học số 3 về hồ sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Các dạng của hồ sơ dự thầu
  • Kế hoạch triển khai công tác đấu thầu với cương vị chủ đầu tư
  • Kế hoạch đầu thầu là gì?
  • Điều kiện tiên quyết là gì?
  • Tư vấn chấm thầu là ai?
  • Đấu thầu rút gọn là gì?
  • Giờ đóng thầu là gì? Giờ mở thầu là gì?
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 3 theo video dưới đây

Leave a Reply

Required fields are marked *.