Hồ Sơ Dự Thầu

Các Bước Lập Hồ Sơ Dự Thầu

Bài 2 – Kinh nghiệm làm Hồ Sơ Dự Thầu

| 0 comments

Trong bài học số 2 về hố sơ dự thầu này bạn sẽ biết được:

  • Quy trình tổng quan khi làm hồ sơ dự thầu
  • Những lưu ý khi trình bày hồ sơ dự thầu
  • Các loại làm hồ sơ dự thầu
  • Các giai đoạn của 1 dự án
  • Thiết kế hồ sơ 1 bước, 2 bước
  • Kế hoạch đấu thầu
  • Và nhiều hơn thế nữa

Hãy cùng tôi trải nghiệm bài học số 2 theo video dưới đây

Leave a Reply

Required fields are marked *.